Komitet Założycielski

Brukalski Baltazar
Dam Minh
Gnatowski Jerzy †
Gołębiewski Jan
Kacperek Andrzej
Karczmarzyk Włodzimierz
Karpińska-Morelle Ewa (były członek SAP)
Krenz Jacek
Legut Leszek (były członek SAP)
Lemańczyk Kazimierz (były członek SAP)
Ludwin Krzysztof
Orłowska Anna
Orłowski Michał
Orzechowski Mirosław
Pańkowski Andrzej †
Pańkowski Piotr
Pętkowska Joanna
Przewłocki Stanisław
Raczkiewicz Krystyna (były członek SAP)
Rodak Krzysztof
Rogala Ryszard
Słupeczański Ludomir †
Smółka Michał
Suffczyński Michał
Sufliński Adam
Szczepanek Zbigniew
Twardowski Kazimierz
Zaborowski Maciej

Wspierający

Altevogt Elżbieta
Berdowska Izabela
Bubak Piotr
Burzej Agnieszka
Choroszewska Jadwiga
Czekierda Zofia
Fugiel Anna
Gliński Robert
Gołaszewska Alina
Gołaszewska Mirosława
Gomółka Agnieszka
Gomółka Irena
Gribova Elżbieta
Grobicka Elżbieta
Hutnik Elżbieta
Kamraj-Rabiega Aneta 
Kasendra Jan
Kosiorek Lidia
Kowalska Mirosława
Kulczycka Ewa
Kustra Aleksandra
Lepiarczyk Anna
Majerczyk Zdzisław
Małek Andrzej
Morgała Bożena
Niklewicz Danuta
Oboza Edyta
Próchniewicz-Pudełko Barbara
Rakowska Grażyna
Rędzikowska Lucyna
Rymaszewska Grażyna
Skórczyńska Blanka
Sroczyńska Jadwiga
Szmal Roman
Szymik Ireneusz

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2022 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: Solmedia.pl