Z ogromnym żalem żegnamy, naszego zmarłego przedwcześnie kolegę, Michała Porczyńskiego. Niezwykle zdolnego architekta i akwarelistę.To ogromna strata dla jego rodziny, przyjaciół oraz świata sztuki.

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2021 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: Solmedia.pl