Na posiedzeniu Komisji Artystycznej SAP w składzie: Ryszard Rogala, Adam Papke, Beata Musiał-Tomaszewska, Paulina Kopestyńska, Jarosław Drążek, Andrzej Gosik, Minh Dam, Anatol Martyniuk, Krzysztof Rodak z dnia 27.11.2021 r. przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich następujące osoby:

Członkowie zwyczajni SAP

Kamraj–Rabiega Aneta
Dydacka Ewelina
Gałczyńska Barbara
Kapica Antonina
Waga-Mizera Aleksandra
Wróblewska Agnieszka
Stankevic-Diakun Aleksandra
Trandafir Vasile


Członkowie wspierający SAP


Gribova Elżbieta
Kowalska Mirosława

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2022 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: Solmedia.pl