Serdecznie zapraszam na wernisaż wystawy Michała Suffczyńskiego pt. ,,CHWILE ZATRZYMANE", który odbędzie się już w najbliższą sobotę tj. 23.11.2019 o godzinie 18:00 w Galerii OKNA MBP w Lublinie, ul. Peowiaków 121, I piętro. Wystawa czynna będzie od 23.11.2019 do 31.12.2019.

Filarem twórczości Michała Suffczyńskiego jest doskonały warsztat. W sposób perfekcyjny opanował on zarówno rysunek, jak i malarstwo akwarelowe. Obu tym dziedzinom poświęcił zresztą kilka interesujących książek, które mogą być świetnym przewodnikiem zarówno dla artystów plastyków, architektów, jak i dla studentów, czy hobbystów. Rysunek strukturalny był zresztą tematem jego pracy doktorskiej.
Wrodzony talent, poparty latami studiów w połączeniu z malarską wrażliwością i dyscypliną architekta pozwala mu tworzyć zarówno niezwykłe kompozycje miejskie, letnie i zimowe krajobrazy, jak i skomplikowane panoramy oraz urbanistyczne wizualizacje. Ze swobodą i pieczołowitością w oddawaniu szczegółów artysta rysuje i maluje wnętrza kościołów, pałaców, martwe natury, skomplikowane maszyny, ludzi, portrety i zwierzęta. W twórczości Michała Suffczyńskiego wyraźnie dominuje przekonanie, że fundamentem obrazu jest perfekcyjny rysunek.

Malarstwo Michała Suffczyńskiego nie szuka nowych dróg, nie wciąga widza w meandry podświadomości i nie przetwarza świata widzianego. Nie zmusza też do poznania skomplikowanych zagadnień teorii sztuki i nie jest zaangażowane ideowo ani społecznie. Autor nie buntuje się przeciwko nikomu i niczemu, z nikim ani z niczym nie walczy. Nie stawia więc problemów i nie zadaje pytań ani nie udziela odpowiedzi. Nie rozwiązuje żadnych dylematów  i nie szokuje. Stawia siebie natomiast w roli chłodnego, obiektywnego obserwatora natury.
Źródłem twórczości Michała Suffczyńskiego jest rzeczywistość widziana i zachwyt otaczającym nas pięknem. Czerpiąc pełnymi garściami z tradycji wschodnioeuropejskiego realizmu próbuje w kadrze obrazu uchwycić ten jeden szczególny moment, w którym uroda otaczającego nas świata każe nam na chwilę zwolnić, a może nawet zatrzymać się i uważnie popatrzeć. Celem jego twórczości jest więc ten entourage nam, widzom przedstawić w całym bogactwie jego form, tonów i kolorów.

Wszechstronność, talent i warsztatowa biegłość pozwala mu na swobodne poruszanie się w świecie malarzy jak i przyjmowanie zleceń z agencji reklamowych, czasopism i pracowni architektonicznych. Dzięki temu twórczość artysty nie zastyga w jednym punkcie. Zarówno praca nauczyciela akademickiego jak i różnorodność zleceń, a co za tym idzie
- wyzwań, zmusza go więc do nieustających poszukiwań i ciągłego samodoskonalenia. Tak właśnie rodzi się piękno tworzenia. Andre Malraux powiedział kiedyś: ,,Artysta bowiem nie jest opisywaczem świata, jest jego rywalem”.

 

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2024 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: solmedia.pl