Bartłomiej Michałowski - "Sztetł - zaginione w czasie" 14 wrzesień 2019, godz.17.00, Chmielnik Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski Sztetl"(synagoga). Wystawa czynna od 14.09 do 28.09.2019

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2022 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: Solmedia.pl