Ur.19 maja 1933 r. Na Oksywiu. Po maturze w Gorlicach na południu kraju, wstąpiłem w 1951  roku do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończyłem w 1955 roku. Służbę oficerską pełniłem ORP “Błyskawica” oraz ORP “Zetempowiec”, przemianowany później na OS “Gryf”.

W 1961 roku rozpocząłem pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej na stanowisku wykładowcy  astronawigacji i nawigacji. W tym charakterze przepracowałem tam dziesięć lat, kończąc w międzyczasie studia na Wydziale Geografii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W 1969 roku, jako przedstawiciel Marynarki Wojennej, brałem udział w tworzeniu trwającej  potem prze wiele lat telewizyjnej audycji, pt.”Latający  Holender”,jednak już po pierwszej audycji dostałem zakaz występowania w środkach masowego przekazu, gdyż władze uznały, że lansuję tam poglądy typowe dla przedwojennego oficera Marynarki Wojennej. W styczniu 1971 roku odszedłem z marynarki Wojennej na własną prośbę ze stanowiska zastępcy szefa  Katedry Nawigacji i w stopniu komandora podporucznika. Natychmiast  też znalazłem pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Morskiej  na stanowisku wykładowcy astronawigacji po kpt.ż.w. Karolu Borchardzie,który właśnie odszedł na emeryturę.

W 1975 roku spróbowałem swych sił w malarstwie. W 1980 roku otrzymałem uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w Ministerstwie Kultury i Sztuki a w rok później – członkostwo  Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1980 roku miałem szereg wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą, w Polsce około 35  wystaw oraz przez kolejne 10 lat coroczne wystawy w Norwegii ,Niemczech, Jugosławii.

W 1981 roku odszedłem z pracy w Wyższej Szkole Morskiej i odtąd zajmowałem się już tylko malarstwem. Rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu. W 1983 roku przeniosłem się wraz z matką i moją obecną żoną Wiesławą do Kazimierza Dolnego, gdzie spędziłem osiem lat. W Kazimierzu nawiązałem kontakty z wieloma najwybitniejszymi polskimi malarzami i krytykami sztuki. Był to okres intensywnego rozwoju mych malarskich umiejętności. Po śmierci matki powróciliśmy do Gdyni.

Do najważniejszych osiągnięć w mym nowym zawodzie zaliczam :

  • Komplet czternastu dużych obrazów pokazujących zamki Trylogii, wykonanych dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku z okazji stulecia tego muzeum Ilustracje do książek, kalendarze.Serię akwarel do książki “Kto jest kim w Trylogii”
  • Cztery albumy zamków w Polsce w malarstwie i rysunku, a mianowicie:
  • “Zamki Pomorza Warmii i Mazur”
  • “Zamki Śląska”
  • „Zamki Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza”
  • „Zamki na Kresach”

Te ostatnie pozycje wypełniły lukę wydawniczą, bowiem od czasu ostatniego albumu zamków w malarstwie i rysunku autorstwa Napoleona Ordy minęło już 130 lat. Nadto, albumy zawierają wiele malarskich rekonstrukcji zamków dziś nieistniejących bądź będących w ruinie, rzecz nigdy dotąd nie wykonana.

Do mojej działalności zaliczam także kursy malarstwa akwarelowego, które organizuję przeważnie raz na dwa lata  w Gdańsku i Gdyni. Mam córkę, syna i czworo wnuków. Zainteresowania: fotografia, turystyka, rower, filozofia i religie Dalekiego wschodu, przez szereg  lat uprawiałem także paralotniarstwo.