Zapraszamy na wernisaż wystawy "ŚWIAT AKWARELĄ MALOWANY"
- członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich
w Galerii "SPODKI", ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku.