6 stycznia 2016 roku odbył się wernisaż

Międzynarodowej Wystawy Akwareli - Karwina 2016 (Czechy).

Wystawę otwierali:

Dyrektor biblioteki - Denisa Machu
Artysta plastyk - Renata Filipova
Prezes SAP - Ryszard Rogala

Wystawa będzie czynna do 29 stycznia 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy!