Architekt, artysta - plastyk. Autor wielu projektów architektury, wnętrz, wystawiennictwa zrealizowanych w kraju i zagranicą. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Prace graficzne i malarskie spotkać można w wielu zbiorach w różnych miejscach świata. Jest autorem albumów z malarstwem wedutowym i wielu opracowań wydawanych w autorskim cyklu "Piórkiem i pędzlem" w miesięczniku "Kaleido-scope" w latach 1991 - 98, w którym opisywał i malował oblicza miast. Jest wieloletnim wykładowcą Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. W latach dziewięćdziesiątych prowadził wykłady na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Katedrze Problemów Plastycznych.

Jest członkiem SARPu i ZPAP. Aktywnie uczestniczy w pracach Oddziału Warszawskiego SARP w Komisji Kwalifikacyjno – Artystycznej i kołach: Plener i A'51. Za osiągnięcia architektoniczne i plastyczne odznaczony został Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotą Syrenką za zasługi dla Warszawy.