Stanisław Pokorski urodzony 1.05.1967 roku w Wieluniu. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli w 1982 roku., na kierunku wystawienniczym.
Następnie w latach 2000-2005 studiował na wydziale grafiki warsztatowej w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, gdzie uzyskał dyplom z litografii w pracowni G. Banaszkiewicza.
Działalność artystyczną rozwijał uczestnicząc w licznych plenerach malarskich organizowanych przez stowarzyszenia i kluby twórców. Od 1996r. działał w Klubie Artystów Nieprofesjonalnych
przy MDK w Oleśnie. W 2001 roku powołał Stowarzyszenie Twórców Ziemi Oleskiej, gdzie jako prezes organizował warsztaty malarskie i plenery we współpracy z opolskim i myszkowskim środowiskiem artystów.
Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych.