Mirosław Orzechowski – ur. 4 czerwca 1965 r. w Warszawie, architekt, studiował w latach 1984-1989 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Dyplom magisterski otrzymał w 1989 r., rozprawę doktorską pt. „Warszawska Szkoła Rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i jej rola w kształceniu architekta” obronił w 2001 roku; adiunkt w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; projektant w pracowniach: sp-ni Pro-Arte, Pa-2 sp. z o.o., Juvenes Projekt sp. z o.o.