Maciej Zaborowski – malarz, rysownik, architekt. Ukończył studia na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich (SAP).

Karierę akwarelisty rozpoczął w 1987 roku wystawą we Włoszech. Główny temat jego prac to pejzaż miejski, krajobraz polskiej wsi oraz martwa natura.  Szczególne miejsce w twórczości Zaborowskiego zajmuje Warszawa, wzięta z całym swoim kolorytem, dynamiką, hałasem i zatrzymana, jakby w stopklatce. W cyklu „Zgiełk” to właśnie miejski szum, tempo tętniącego miastem życia stanowi źródło artystycznej inspiracji.

 

www.sztukaakwareli.pl