Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1959, Visiting professor University of Detroit Mercy School of Architecture 1985, 1991. Audycje w TVP: Meandry Architektury 1994-1997; Rysuj z nami 1994-1997. Lekcje VHS Rysuj z nami dla szkół (51 lekcji) opracowane dla MEN 1997; publikacje w pismach: Architektura, Sukces, Trybuna Maz., Top, Cash. Wystawy malarskie i rysunkowe: Warszawa, Lublin, Londyn, Messina, Goeteborg, Detroit, Ust Kamienogorsk, Berlin.

Nagrody:

wielokrotne nagrody Ministra i Rektora PW, Złoty Krzyż Zasługi 1975, Krzyż Kawalerski OOP 1985, Medal Komisji Edukacji Narodowej 1995.