Urodzony 08.08.1935 r. w Warszawie, zmarł 02.03.2016, architekt, architekt wnętrz, członek SARP i ZPAP, ukończył: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Doktoryzował się i habilitował na Wydziale Architektury PW. Tytuł profesora nadany w 1992 r. Wykładał na Politechnice Warszawskiej teorię i historię architektury XX w., projektowanie oraz konserwację zabytków. Był kierownikiem Zakładu Architektury i Sztuki Współczesnej.

Wydał ponad 55 publikacji, krajowych i zagranicznych, z dziedziny teorii architektury współczesnej. Brał udział w licznych konferencjach krajów Europy, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej. Od 1999 r. był przewodniczącym Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

Ponadto uprawiał malarstwo akwarelowe. Swoje prace wystawiał w kraju i zagranicą.