Ukończyłam studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Za dyplom magisterski otrzymałam główną nagrodę w międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Jestem doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, jak również prowadzę zajęcia w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW. Również poza Wydziałem od 9 lat uczę rysunku i malarstwa m.in. w I SLO Bednarska i w Szkole Rysunku "Lineare", którą stworzyłam z przyjaciółmi (lineare.pl). Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich oraz jego Komitetu Założycielskiego (sap-art.pl).

Współpracuję z biurami architektonicznymi, urbanistycznymi i agencjami reklamowymi, wykonując wizualizacje do projektów oraz ilustracje. Uczestniczę w pracach projektowych (metoda warsztatów charette) w międzynarodowym zespole architektów i urbanistów (projekty w Polsce, Belgii, Egipcie, Rumunii, Niemczech i Rosji). Biorę udział w wielu wystawach oraz plenerach malarskich w kraju i za granicą, również jako organizatorka.

 

www.joannapetkowska.com | www.lineare.pl