W czerwcu 2016 roku odbył się Międzynarodowy Plener Malarski w Czeskim Krumlovie, udział ze strony SAP wzięli: Ryszard Rogala, Małgorzata Skupińska, Alina Gołaszewska, Anatol Martyniuk oraz Małgorzata Zagórska-Kowalewska. Z okazji pleneru odbyła się wystawa w Śląskiej Galerii „Jan” w Jankowicach.