Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich serdecznie zaprasza na wernisaż w Łagowie 29 października 2016 r.

Były krótkie przemowy, jako pierwsza wystąpiła Ałła Trofimenkova Herrmann członkini SAP oraz przedstawicielka Fundacji Łagowski Dom Artysty,

następnie przemawiał Ryszad Rogala prezes SAP