Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gdańskiego oraz autor zapraszają na wystawę: