wtorek, 12 listopada 2019
Wpisany przez Barbara Pingot   

Na posiedzeniu Komisji Artystycznej SAP w składzie: Ryszard Rogala, Krzysztof Ludwin, Adam Papke, Beata Musiał-Tomaszewska, Paulina Kopestyńska, Anatol Martyniuk, Jarosław Drążek, dnia 09.11.2019 r. przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich następujące osoby:

Członkowie zwyczajni SAP

Andrzej Rabiega
Artur Gołębiowski
Marzena Pakosik-Berezowska
Mirosław Małecki
Joanna Turkiewicz-Dąbrowska
Milena Tys

Członkowie wspierający SAP


Aleksandra Kustra
Irena Gomółka
Bożena Morgała
Ireneusz Szymik