JOANNA PĘTKOWSKA

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Za dyplom magisterski otrzymałam główną nagrodę w międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Jestem doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadzę zajęcia z rysunku odręcznego w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW.

W ramach otrzymanego przeze mnie stypendium wyjazdowego prowadziłam przez 9 miesięcy na Technische Universität Berlin badania nad doktoratem oraz zajęcia dydaktyczne.
Nauczaniem rysunku architektonicznego i malarstwa akwarelowego zajmuję się już od 8 lat, również poza Wydziałem Architektury. Jestem współzałożycielką Szkoły Rysunku "Lineare"(www.lineare.pl).

Zasiadam w zarządzie Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich (www.sap-art.pl) i należę do jego komitetu założycielskiego.

Graduated from Warsaw University of Technology (WUT), Faculty of Architecture and Urban Planning. Awarded first prize in the Prof. Jan Zachwatowicz ICOMOS International Competition for the best MSc diplomas in a field of the cultural heritage protection.

I work on my PhD thesis at the Faculty of Architecture and Urban Planning (WUT) and assist in the Freehand Drawing course for the BA degree in the Institute of Freehand Drawing, Painting and Sculpture (WUT).

After receiving two international PhD fellowships I taught a seminar on Freehand Drawing at the TU-Berlin, and continued my PhD research which is focused on a role of freehand drawing in an architectural design process and education of architecture and urban planning students.

I have eight years’ experience of teaching, also beyond my Faculty, as a co-founder of the school of drawing “Lineare” (www.lineare.pl) and teacher in one of the best private high schools in Warsaw “I SLO Bednarska”. I also give individual lessons.
I am a Founding Committee member of the Association of Polish Watercolourists (www.sap-art.pl) and a current member of the Board.

 

Temat warsztatów: "Architektura i zieleń - dwa światy" / "Architecture and greenery - two worlds"

9:30 zbiórka przy studni na środku Rynku w Kazimierzu Dolnym
10:00 - 13:00 Temat - ZIELEŃ - wąwóz Korzeniowy Dół, około 30 minut pieszo od Rynku
13:00 - 15:00 Lunch
15:00 zbiórka przy studni na środku Rynku
15:00 - 18:00 Temat - ARCHITEKTURA W ZIELENI - okolice Rynku

9:30 rally next to the well in the center of the square in Kazimierz Dolny
10:00 - 13:00 Subject - GREENERY - ravine "Korzeniowy Dół", ca. 30 minutes by foot from the square
13:00 - 15:00 Lunch
15:00 rally next to the well in the center of the square
15:00 - 18:00 Subject - ARCHITECTURE AND GREENERY - somewhere not far away from the square

Zapraszam serdecznie!
You are warmly invited!